Plan javne nabavke Županije Zapadnohercegovačke
Plan javnih nabavki
Plan javnih nabava za 2024. godinu, broj: 03-05-14-93/24 od 26. siječnja 2024.
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2023. godinu, broj: 03-05-14-169-9/23 od 30.6.2023.
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2023. godinu, broj: 03-05-14-169-6/23 od 6.6.2023.
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2023. godinu, broj: 03-05-14-169-3/23 od 19.4.2023.
Plan javnih nabava za 2023. godinu, broj: 03-05-14-169/23 od 23.2.2023.
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2022. godinu, broj: 03-05-14-16-9/22 od 29.11.2022.
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2022. godinu, broj: 03-05-14-16-6/22 od 23.8.2022.
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2022. godinu, broj: 03-05-14-16-3/22 od 7.4.2022.
Plan javnih nabava za 2022. godinu, broj: 03-05-14-16/22 od 28. siječnja 2022.
Izmjena Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2021.
Plan javnih nabava za 2021. godinu, broj: 03-05-14-124-1/21 od 10. veljače 2021.
Plan javnih nabava za 2020. godinu, broj: 03-05-14-109-4/20 od 24. kolovoza 2020.
Plan javnih nabava za 2020. godinu, broj: 03-05-14-109-1/20 od 10. veljače 2020.
Odluka o izmjenama Plana javnih nabava Ministarstva pravosuđa i uprave za 2019. godinu, broj: 03-05-14-931-3/18 od 5.11.2019.
Plan javnih nabava za 2019. godinu, broj: 03-05-14-931-1/18 od 31.12.2018.
Plan nabave za 2018. godinu, broj: 03-05-14-924/17 od 29. prosinca 2017.
Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017. godinu, broj: 03-05-14-784-1/16 od 04. prosinca 2017.
Plan nabave za 2017. godinu, broj: 03-05-14-784/16 od 30. prosinca 2016.
Plan nabave za 2015. godinu, broj: 03-05-14-81/15 od 16. veljače 2015.
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.