Naslovna | Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pokreće sveobuhvatni dijalog u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pokreće sveobuhvatni dijalog u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja
Objavljeno: 29.8.2023. 19:26:00 Autor: administrator

Duboko suosjećajući s obiteljima  žrtava nedavnih tragičnih događaja u Gradačcu, Živinicama i Bijeljini, Misija OSCE-a u BiH održala je sastanak u Sarajevu s predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ministrima i predstavnicima državnih, entitetskih, Brčko distrikta BiH i kantonalnih vlasti, predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ministarstvima pravde i unutarnjih poslova, kao i predstavnicima institucija za rodnu ravnopravnost, u cilju žurnog rješavanja problema rodno-zasnovanog nasilja.


Navedenom sastanku nazočili su i predstavnici izvršne vlasti Županije Zapadnohercegovačke Vjekoslav Lasić, ministar pravosuđa i uprave, te Mladen Bebek, ministar unutarnjih poslova.„Kada se dese tragedije poput onih kojima smo svjedočili u Gradačcu, Živinicama i Bijeljini, svi smo užasnuti i suosjećamo sa žrtvama i njihovim porodicama. Takva reakcija je primjerena, riječ je o sasvim normalnoj ljudskoj reakciji, ali nažalost, reakcija nije dovoljna“, izjavio je ambasador Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH. Nadalje, kazao je da: „Mora doći do poduzimanja koraka koji će spriječiti slične događaje u budućnosti. Poduzimanje takvih koraka je moguće. Nasilje u porodici je pošast koja pogađa svaku nacionalnu, vjersku ili jezičku skupinu širom ove zemlje. To je zajednički izazov koji zahtijeva zajedničko djelovanje.“


Susret više od 30 visokih predstavnika i predstavnica vlasti, agencija za provođenje zakona i stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti rodne ravnopravnosti,  poslužio je kao važna platforma za analizu manjkavosti sistema, razumijevanje razloga iz kojih žrtve često ne traže pomoć, i rješavanje alarmantnog problema nedovoljnog prijavljivanja djela ove vrste, kako prenosi Misija OSCE-a u BiH u svom službenom priopćenju.


Sudionici sastanka suglasni su sa zaključkom da borba protiv nasilja u obitelji  zahtijeva jednako složen odgovor, koji će biti pažljivo odmjeren, multidisciplinaran i istrajan, odgovor koji će uvažiti rodne specifičnosti,  u središte pažnje staviti žrtvu i njene potrebe, te uvažavati prirodu traumatskog iskustva.


U skladu s time, dogovoren je niz zajedničkih obaveza u cilju poduzimanja žurnih, strateških i sistemskih institucionalnih koraka, kako slijedi:

  • Misija OSCE-a u BiH (Misija) odaje priznanje nadležnim tijelima na spremnosti da poduzmu sve potrebne mjere u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u obitelji, uključujući tu i mjere jačanja relevantnog zakonskog okvira. U tom smislu, Misija želi istaknuti koliko je važno da Parlament Federacije BiH unaprijedi odgovarajuće političke i institucionalne odgovore u cilju borbe protiv nasilja u obitelji/rodno-zasnovanog nasilja, a naročito da donese izmjene i dopune Kaznenog zakona u cilju pune primjene Istambulske konvencije, te donese Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Misija je u potpunosti spremna na pružanje pomoći nadležnim institucijama Federacije BiH u tim aktivnostima.

  • Prepoznajući već poduzete aktivnosti, Misija odaje priznanje entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova na njihovoj spremnosti na realizaciju edukativnih obuka na policijskim akademijama koje djeluju u njihovom sastavu, uključujući tu i izvođenje edukativnih aktivnosti kroz uvođenje novih predmeta u program obuke, koji će buduće pripadnike policije osposobiti za brzo i efikasno postupanje u predmetima nasilja u obitelji i rodno-zasnovanog nasilja. Posebno želimo pohvaliti posljednje relevantne inicijative ministra unutarnjih poslova F BiH poduzete u ovom smislu. Misija će nastaviti pružati pomoć entitetskim ministarstvima u ovom procesu.

  • Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova prihvaćaju obavezu da nastave planiranje i realizaciju obaveznih aktivnosti specijalističke obuke za ovlaštene službene osobe u sastavu policije, što uključuje i saradnju s nadležnim ministarstvima pravde u cilju sudjelovanja tužitelja u aktivnostima obuke u okolnostima kada je to potrebno. Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova taj proces trebala bi okončati do kraja studenog. Misija OSCE-a u BiH se obavezuje na partnerstvo s nadležnim institucijama u cilju ispunjenja ove obaveze.

  • Kantonalna ministarstva unutarnjih poslova s kantonalnim ravnateljima uprave policije prihvaćaju obavezu sudjelovati na sastancima nadležnih aktera koje će organizirati Misija i Ministarstvo unutarnjih  poslova F BiH, u cilju izrade smjernica za postupanje policijskih službenika u predmetima nasilja u obitelji. Ove smjernice treba uskladiti s Pravilnikom F BiH o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinitelje nasilja u obitelji koje su u nadležnosti policije, te dodatno prilagoditi specifičnostima policijskih struktura svakog kantona. Ovu aktivnost treba pokrenuti do sredine studenog i okončati do kraja 2023. godine.

  • U bliskoj koordinaciji s Ministarstvom unutarnjih poslova F BiH, kantonalna ministarstva unutarnjih poslova obavezuju se na usklađivanje i pooštravanje važećih kantonalnih zakona i propisa o izdavanju dozvola, posjedovanju i kontroli vatrenog oružja, te uvođenje odredbi kojima će biti regulirano obavezno privremeno oduzimanje vatrenog oružja od počinitelja/iz domaćinstva po prijavi nasilja u obitelji. Postupak donošenja ovih izmjena propisa treba pokrenuti do kraja listopada 2023. godine. Tamo gdje su takve odredbe već na snazi, nadležna tijela obavezuju se da će osigurati efikasniju i usklađeniju primjenu ovih postupaka/instrukcija.

  • Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH (VSTV BiH) prihvaća obavezu osigurati efikasnu obuku u cilju unapređenja odgovora sektora pravosuđa na nasilje u obitelji, uključujući tu i obuku na temu adekvatne primjene važećih zakonskih odredbi. Misija se obavezuje pružiti podršku VSTV-u BiH u tom procesu.Misija OSCE-a u BiH će organizirati pregledni sastanak do kraja studenog 2023. godine, u cilju analize ostvarenog napretka u realizaciji prihvaćenih obaveza koje imaju za cilj prevenciju slučajeva rodno-zasnovanog nasilja i pružanje adekvatne podrške žrtvama.

Misija OSCE-a u BiH


®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.