Naslovna | Radni sastanak na temu trenutno važećeg zakonskog rješenja o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom
Radni sastanak na temu trenutno važećeg zakonskog rješenja o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom
Objavljeno: 6.7.2023. 10:28:00 Autor: administrator

Zbog usložnjavana problema imovinsko-pravne prirode vezanih za realizaciju investicija u Županiji Zapadnohercegovačkoj kada se radi o nekretninama kod kojih je u „B“  listu upisano državno vlasništvo, u dijelu izdavanja koncesija i postupka upisa istih u zemljišne knjige, u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, organiziran je radni sastanak s temom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, a koji je Odlukom donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Christian Schmidt u travnju 2022. godine.

Spomenutom sastanku nazočili su predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, zajedno s ministrima pravosuđa i uprave i gospodarstva, predstavnici ministarstva financija, Županijskog suda Široki Brijeg, Općinskog suda Široki Brijeg, te grado/načelnici gradova, odnosno općina u sastavu Županije.

 

Naime, stupanjem na snagu Odluke Visokog predstavnika, nastupila je privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom, što ostaje na snazi do stupanja zakonskog rješenja na državnoj razini, kojim se uređuje pravo vlasništva i upravljanja državnom imovinom, a koji bi usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ili dok Visoki predstavnik drugačije ne odluči.

Radni sastanak imao je za cilj razjasniti smisao odredbi o zabrani raspolaganja državnom imovinom u vlasništvu Bosne i Hercegovine, proizišlih iz navedene Odluke.

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.