Udruga za razvoj mladih u športu "Kamp MK"

Registarski broj : 1034/23

Puni naziv udruge : Udruga za razvoj mladih u športu "Kamp MK"

Kratki naziv udruge : Kamp MK

Broj knjige : V

Datum upisa : 12.7.2023. 11:21:31

Broj rješenja : 03-03-UP1-05-91-1/23

Adresa: Fra Dominika Mandića 24a.

Općina / Grad : Široki Brijeg

Ovlaštene osobe : Marijo Lončar - predsjednik Udruge i Ante Čolak - tajnik Udruge

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.