Udruga "ARS SACRA"

Registarski broj : 1032/23

Puni naziv udruge : Udruga "ARS SACRA"

Kratki naziv udruge : -

Broj knjige : V

Datum upisa : 5.7.2023. 14:11:41

Broj rješenja : 03-03-UP1-05-70-1/23

Adresa: Kasima Gujića 13

Općina / Grad : Ljubuški

Ovlaštene osobe : Kristina Šimić - predsjednik Udruge i Kristijan Bilić - tajnik Udruge

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.