Mediteranski centar za održivi rzvoj

Registarski broj : 1030/23

Puni naziv udruge : Mediteranski centar za održivi rzvoj

Kratki naziv udruge : MCOR

Broj knjige : V

Datum upisa : 30.6.2023. 13:39:30

Broj rješenja : 03-03-UP1-05-60-3/23

Adresa: Vitina 403B

Općina / Grad : Ljubuški

Ovlaštene osobe : Ivan Dodig - predsjednik Udruge

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.