Udruga ukopinika Petrovića groblje

Registarski broj : 1020/23

Puni naziv udruge : Udruga ukopinika Petrovića groblje

Kratki naziv udruge : -

Broj knjige : V

Datum upisa : 30.3.2023. 0:00:00

Broj rješenja : 03-03-UP1-05-38-1/23

Adresa: Jelica bb, Rakitno

Općina / Grad : Posušje

Ovlaštene osobe : Robert Pavković - predsjednik Udruge

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.