Udruga "Naš put"

Registarski broj : 1051/23

Puni naziv udruge : Udruga "Naš put"

Kratki naziv udruge : -

Broj knjige : V

Datum upisa : 27.11.2023. 12:42:29

Broj rješenja : 03-03-UP1-05-150-1/23

Adresa: Carla Patscha 29, Humac

Općina / Grad : Ljubuški

Ovlaštene osobe : Matej Dedić - predsjednik Udruge

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.